INDUSTRIAL HEMP GROWING

Tla

Konoplja uspeva v podobnih rastnih razmerah kot koruza. Najbolj optimalna so globoka, zračna in srednje težka tla, s pH-jem okoli nevtralnega (okoli 6-7). Slabše uspeva v težkih, hladnih tleh, kakor tudi v plitvih, peščenih in kislih tleh. Navadna konoplja dobro uspeva tudi na nadmorskih višinah nad tisoč metrov.

Klimatske razmere v katerih uspeva navadna konoplja

Optimalna temperatura za kaljenje semena je 20°C. Ko seme vzklije, prenesejo mlade rastline do 0°C, vendar takrat zastanejo v rasti. Idealna temperatura za rast in razvoj je od 18-20°C, južnim ekotipom ustrezajo tudi višje temperature.

Rast

Rastna doba konoplje je od 90 do 150 dni, čas dozorevanja pa je odvisen od posamezne sorte, ki je prilagojena različnim klimatskim razmeram. Zgodnje sorte, kot so USO 31, Ferimon 12 in Finola, dozorijo že v treh mesecih, saj so naštete sorte prilagojene severnem podnebju. Nasprotno pa pozne sorte, kot so Futura 75 in Santhica 27, ki so prilagojene za tople in južne klimate, dozorijo na začetku meseca oktobra, njihova rasna doba pa lahko traja tudi od 140 do 150 dni.

Rast konoplje lahko grobo razdelimo na dva dela in sicer na vegetativno dobo in cvetenje/dozorevanje. S setvijo se prične vegetativna doba, ko rastlina intenzivno raste v višino ter razvija liste.

Pričetek cvetenja navadne konoplje se pojavi kot odziv na skrajševanje dneva, čas formiranja cvetov pa je odvisen od sorte (genetskih prilagoditev okolju) in temperaturnih pogojev, katerim je bila rastlina izpostavljena.

Slika zgoraj prikazuje faze rasti industrijske konoplje. Prvi dve ilustraciji prikazujeta kaljenje semen in pričetek rasti, drugi dve prikazujeta vegetativno rast, četrta pričetek cvetenja, peta ženski cvet v polni razvitosti in šesta – konec letnega cikla konoplje z zrelimi semeni.

časovnica rasti industrijske konoplje

KALITEV od 0 do 4 oz. 9 dni

Do kalitve pride, ko je po setvi doseženih 10 - 15 °C, v 4 do 9 dneh, odvisno od tal in temperature. To je najbolj občutljiva faza rasti.

IMPLANTACIJA (4-9 dni oz. do 3 tedne)

Faza počasne rasti, med katero rastlina prekrije tla. Da bi prišlo do pravilne gostote, so potrebni približno trije tedni. Po koncu te faze rastlina doseže višino približno 25 – 50 cm in ima 3 pare listov.

AKTIVNA RAST (3 tedne do 2 meseca in pol)

Obdobje od konca implantacije do začetka cvetenja. V tem obdobju se oblikujejo bodoči donosi slame in vlaken, v kolikor so seveda zapolnjene potrebe rastline po hranilih in vodi, ki so prav v tem obdobju največje. V tem obdobju obstaja največja občutljivost na polego.

CVETENJE

Pojav prvih cvetov je pri konoplji odvisen predvsem od temperaturnih pogojev, ki so vladali od obdobja kaljenja naprej, od krajšanja dolžine dneva in sorte konoplje. V tem obdobju se začne rast upočasnjevati. 

POLN RAZCVET

V fazi, ko se odpirajo zadnji ženski cvetovi, je rastlina močno odvisna od svetlobe. Določena sorta, vzgojena na določenem področju, bo dosegla ta stadij ob točno določenem času, neodvisno od datuma setve ter manj odvisno od vremenskih pogojev.

KONEC CVETENJA

Konec cvetenja je čas, ki ga določa oploditev zadnjih ženskih cvetov in označuje konec rasti. V tem času se določi, kakšen bo končni donos slame in nakazuje na nadaljnje faze dozorevanja slame in semena.

DOZORELOST SEMENA

Seme je zrelo v 40 dneh po polnem razcvetu.  Vendar pa je pred žetvijo treba upoštevati vlažnost zrnja, razpoložljivost sušilnic, zaradi česar se lahko spravilo občutno zamakne.

V spodnji tabeli je prikazana rast sorte Felina 32. Felino 32 prištevamo k srednje poznim sortam, ki zacveti okoli 15. julija, zrelost semen pa lahko pričakujemo okoli 20. septembra. V tabeli so podana tudi pričakovana višina posevka ter predviden fiziološki razvoj ob določeni stopnji rasti.

Časovnica rasti industrijske konoplje za sorto Felina 32

 

Datum

5.5.

11.5.

15.5.

20.5.

25.5.

2.6.

12.6.

20.6.

30.6.

15.7.

5.8.

12.8.

25.8.

20.9.

Dnevi rasti

0

6

10

15

20

28

38

46

56

71

93

100

110

135

Višina v cm

-

-

8

10

25

50

90

115

150

180

185

190

190 - 200

190 - 200

Faza rasti

Setev

Kaljenje

Prvi par listov

Drugi par listov

Tretji par listov

Aktivna rast

Aktivna rast

Aktivna rast

Aktivna rast

Začetek cvetenja

Polno cvetenje

Konec cvetenja

Dozorevanje

semena

Zrelost žetev

 

Setev

Za setev konoplje velja

-          Sejati v osušeno zemljo (presežek vlage je lahko v fazi vzklitja velika ovira,  odraža se v obliki slabše, neenakomerne kalitve in večje poraščenosti s travo proti kateri ni ustrezne rešitve),

-          Sejati v ogreto zemljo (priporočljivo je sejati v zemljo, ogreto na minimalno 12 - 14°C),

-          Sejati v globino od 2 do 3 centimetre,

-          Sejati počasi, v poravnano, vendar ne v potlačeno zemljo,

-          Po setvi je priporočljivo njivo povaljati za enakomeren veznik.

Sejemo z žitno sejalnico ali sejalnico za koruzo v vsako ali vsako drugo vrsto. Zgodnja setev kot glavni pridelek: Konopljo sejemo od sredine aprila do konca maja. Strniščna setev kot naknadni pridelek: Konopljo sejemo straniščno po vseh vrstah žita. Možnost setve je do sredine julija, priporočamo pa, da se za straniščni posevek uporabijo pozne sorte konoplje, kot so Futura 75 in Santhica 27. Sejalna norma je odvisna od primarnega proizvoda, ki ga želimo s konopljo pridelati. Tako se sejanje razlikuje, če konopljo pridelujemo za vlakna (slamo), semena ali cvet. Za pridelek vlaken: sejalna norma nad 35 kg semen/ha, medvrstni razmik 15 – 18 cm. Gostota rastlin za pridelavo vlaken je 250 – 300/m2. Za pridelek semen in cvetov (ter vlaken): sejalna norma od 30 do 35 kg semen/ha, medvrstni razmik od 15 do 15 cm v vrsti od 5 do 10cm. Gostota rastlin za pridelavo semen je 100 – 150/m2.

Kolobar

Najboljši način varstva pred pleveli, boleznimi in škodljivci je kolobar in setev zdravega in neokuženega semena. Konoplja uspeva za vsemi poljščinami (okopavine, zrnate stročnice, večletne krmne metuljnice in žita) in je prav tako odličen predposevek drugim poljščinam, saj za konopljo nato bolje uspevajo. PRIMER: 1 do 2 leti koruza, 2 ali 3 leto pravo žito + strniščni dosevek / zrnata stročnica, 3 ali 4 leto konoplja. Plevel, ki lahko povzroči največjo škodo na konoplji: Poletni koren (Orobanchae Ramosa) je rastlina brez klorofila, ki zajeda korenine konoplje in oljne repice. Ta parazit potrebuje konopljo za vzklitje in razvoj. Najprej tvori oranžen gomolj na koreninah, nato pa razvejano steblo z ukrivljenimi cvetovi modro-vijolične barve. Škoda se odraža tako, da rastline odmirajo, gostota se zmanjša in razraščati se začnejo različni pleveli. V primeru, ko poletni koren zgodaj in v resnem obsegu napade konopljo, lahko popolnoma uniči pridelek. Zato se je potrebno izogibati kolobarjenju konoplje – oljna repica.

PRIPRAVA NJIVE IN GNOJENJE

Na jesen se njiva dobro pripravi: globoko oranje, zgodaj spomladi se pobrana, pred setvijo pa se prerahlja:

-          v ilovnato-apnenčasti zemlji zimsko oranje omogoča zadrževanje vode in olajša zmrzovanje zemlje. Pri rahli zemlji se lahko orje tudi spomladi (površinska priprava tal),

-          po zimskem oranju v marcu: površinska obdelava z napravo, ki  zemljo zrahlja in pospeši razraščanje glavnih  korenin,

-          po zimskem oranju v aprilu: površinska obdelava zemlje z napravo, opremljeno  z  valjem, ki zemljo zrahlja in površino rahlo poravna.

Na ta način se prepreči izsušitev tal in hkrati pospeši kalitev plevela, ki se ga potem odstrani med pripravo sejalne posteljice.  Industrijska konoplja potrebuje za dobro rast nekaj dodanih rastlinskih hranil, vendar je gnojenje manj intenzivno, kot pri pridelavi večine poljščin. Konoplja dobro uspeva v razpoložljivih hranilih: 

80 – 100 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha in 150 kg K2O/ha (Piotrowski in Carus, 2014).

Gnojenje obdelovalne površine ni potrebno, če je prst dobro založena z makrohranili. Priporočamo, da se opravi analiza tal, saj preveliki odmerki gnojil povzročajo povečano in neenakomerno rast, ki se kaže v poleganju rastlin, obenem pa so nespremenljivi za okolje.

Konvencionalno pridelovanje:

Zelo dobro dušično gnojilo za konopljo je apneni dušik, ki se ga mora zadelati v zemljo nekaj dni pred setvijo (čakalna doba je odvisna od količine uporabljenega dušika). Poleg vira dušika gnojilo deluje tudi pesticidno. Apneni dušik velja za najstarejše umetno gnojilo, ki je naravi še vedno najbolj prijazno. Kmetje se ga izogibajo zaradi višje cene od ostalih dušičnih gnojil. Če gnojimo z mineralnimi gnojili spomladi, jih je potrebno zadelati v tla vsaj 10 dni pred setvijo, da so hranila dostopna mladim rastlinam.

Ekološko pridelovanje:

Konoplja je rastlina, ki je idealna za ekološko pridelovanje, saj je njena rast intenzivna, kar zmanjša oz. prepreči rast plevela, s kolobarjenjem pa preprečujemo pojav bolezni in škodljivcev, tako da tudi ni potrebe po uporabi herbicidov, fungicidov in pesticidov. V ekološkem kmetijstvu je dovoljena uporaba samo dovoljenih gnojil, ki jih najdemo v katalogu dovoljenih sredstev v ekološkem kmetijstvu. Priporočena ekološka gnojila:

-          dobro uležan ali kompostiran hlevski gnoj,

-          kompost,

-          mleta oljna pogača (bučna, konopljina, sončnična, lanena, ogrščična in drugo),

-          ricinusova in neemova pogača (uvoz),

-          peletiran hlevski gnoj,

-          Guano – gnoj netopirjev (trenutno najboljše naravno gnojilo za konopljo).

Prednost uporabe organskih gnojil je, da v zemljo poleg makrohranil, vnesemo tudi mikrohranila. Količina uporabljenega gnojila je odvisna od vrste gnojila ter od razpoložljivosti hranil v zemlji, zato priporočamo analizo zemlje pred uporabo kateregakoli gnojila. Okvirna ocena za porabe organskih gnojil je od 30 do 50 t/ha.

Primer setve po besedah kmeta Pavla Marjanovič, na Brezjem na Gorenjskem:

Setev sorte konoplje Fedora 17, sredi maja na travnik, ki smo ga aprila zorali in pozneje, ko se je dalo, tudi zdrobili kepe prsti. Travnik se je pred tem dolgo let samo kosil. Redko se je gnojil s hlevskim  gnojem. Ker je bila ruša močna, smo za oranje uporabili klasičen plug, sicer je za konopljo priporočena plitva obdelava tal. Obrnili smo rušo in pripravili njivo na sejanje s sejalnico. Čim bolj ravna površina je pogoj, da seme ostane nekaj cm pod površino in da jih takoj ne opazijo ptice, ki jih rade izkljuvajo. Sejanje s sejalnico, razdalja 12 cm med lemeži,nastavljena na 25 -30kg semen na hektar.

Primer setve po besedah gospe Milene Derča iz Savinjske doline:

Leta 2013 so konopljo sejali 27.5, z običajno traktorsko sejalnico za žita, travo ali deteljo (po biodinamični metodi; setveni koledar Marije Thun). Konoplja je rasla 105 dni. Letos 2014 bodo konopljo sejali na treh njivah, površine 35ar. Prvo njivo bodo posejali okrog 15.5, drugo 10.6 po spravilu sena in tretjo okoli 10.7, po žetvi ječmena. Po setvi, torej v rastni dobi konoplje niso nič obdelovali, le kakšen večji plevel (labodo) so odstranjevali ročno.

Primer setve po besedah kmeta Dejana Rengea iz Prekmurja:

Leta 2012 je Dejan Rengeo posejal konopljo na 16 ha, večinoma kot strniščni posevek. Pridelek je bil povprečno 400 kg semen/ ha. V Prekmurju jo sejemo od marca, v višje ležečih krajih lahko malce pozneje, do začetka avgusta. Sam jo sejem bolj na gosto, od 25-40 kg semen/ha. To je bolj zanesljivo. Za bolj redko sejanje je potrebnih približno šest kilogramov na hektar, a mora biti seme zelo kakovostno.

Dejan Rengeo še poda nasvet:

Kako na gosto seješ konopljina semena, je odvisno od namena. Če seješ na gosto, kot pšenico, njive ni treba pleti; konoplja namreč raste najhitreje od vseh rastlin, zato konoplja vse, kar vznikne pod njo, zaduši, tudi plevel, in ta zadušeni plevel nato odlično služi kot gnojilo in zastirka. Če pa jo seješ bolj na redko, kot koruzo, da zraste večja, jo je treba okopavati.

Zalivanje

Konoplja je rastlina, ki zelo dobro prenaša sušo. Če imamo možnost zalivanja/namakanja, pa se količina pridelka slame in / ali semena poveča. Dodatek vode (od 20 do 50 mm/m2) je priporočljiv v obdobju cvetenja in dozorevanja semen, saj se izplen cvetov ali semen poveča.

Oskrba posevka

Mehansko zatiranje plevelov s pletjem pride v poštev le pri redki setvi (za seme), pa še tam ni potrebe, saj konoplja s svojo rastjo zapolni prostor ter s tem prepreči pretirano rast plevela. Če sejemo bolj na redko (manj kot 30kg semen/ha), pa je potrebno okopavanje tal. Posevek je priporočljivo zavarovati z mehanskimi odvračali – problem so ptice, katere rade izkljuvajo posejana semena.

IZBOR SORT KONOPLJE, PRIMERNIH ZA SETEV V SLOVENIJI:

SORTA:

POREKLO:

DOBAVITELJ:

Uso 31

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Fedora 17

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Felina 32

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Futura 75

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Ferimon 12

Francoska sorta ( enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Santhica 27

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz o.o.o.

Santhica 70

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Epsilon 68

Francoska sorta (enodomna)

Hannah biz d.o.o.

Kompolti hibrid TC

Madžarski hibrid (dvodomna)

Dejan R., Gorička ves d.o.o.

Monoica

Madžarska sorta (enodomna)

Dejan R., Gorička ves d.o.o

Tisza

Madžarska sorta (dvodomna)

Dejan R., Gorička ves d.o.o

KC-Dora

Madžarska sorta (eno in dvodomna)

Dejan R., Gorička ves d.o.o

Tiborszalasi

Madžarska sorta (dvodomna)

Dejan R., Gorička ves d.o.o

Finola

Finska sorta (dvodomna)

Ni uradnega uvoznika

© Hannahbiz. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Hannahbiz

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

  1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
  2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
  3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.