REGULATIONS, SPECIES LISTING, APPLICATION

Pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje (in maka) ureja Pravilnik Republike Slovenije št. 40/2011 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=103830).

Po pravilniku:

 • Je v Republiki Sloveniji dovoljeno gojiti konopljo ali vrtni mak na strnjeni površini, ki ni manjša od 0,1 hektarja.
 • Konoplja se lahko goji za namen pridelave semen za nadaljnje razmnoževanje, za pridobivanje olja, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za prehrano živali, za pridelavo vlaken in za industrijske namene.
 • Za konopljo se po tem pravilniku štejejo sorte konoplje, ki so naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije.
 • Vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu konoplje ne sme presegati 0,2 odstotka.

Dovoljenje za gojenje konoplje

Dovoljenje za gojenje konoplje se po pravilniku dodeli:

 • Nosilcu kmetijskega gospodarstva za gojenje izključno na kmetijskih zemljiščih, ki jih ima vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
 • Če vlogo za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje vložite na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje do 10. maja v tekočem letu, posejete pa jo lahko že prej. Vlogo je potrebno oddati letno.
 • Odgovorna oseba na Ministrstvu za kmetijstvo za izdajo dovoljenja za pridelovanje industrijske konoplje je Matjaž Grkman.

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:

 1. ime, priimek in naslov oz. firmo in sedež pridelovalca;
 2. identifikacijsko število kmetijskega gospodarstva (KMG-MID);
 3. površino kmetijskega zemljišča, namenjeno za sejanje konoplje, z navedbo podatkov o grafični enoti rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK), na katerem se poseje konoplja: GERK-IPD, domače ime GERK-a, vrsta dejanske rabe GERK-a, površina GERK-a ter površina posamezne sorte konoplje (v ha, a in m2);
 4. sorto konoplje;
 5. opredelitev namena pridelave;
 6. predvideni datum setve;
 7. količino semena, predvideno za setev;
 8. predvideni datum spravila.

Vlogi za dovoljenje je treba priložiti uradne etikete na embalaži semen. Po odobritvi, Ministrstva za kmetijstvo samo posreduje kopijo dovoljenja Ministrstvu za zdravje in Policiji - Upravi kriminalistične policije.

Subvencija za pridelavo konoplje

Za setev konoplje lahko pridelovalec zaprosi za subvencijo. Vlogo pomagajo izpolniti tudi svetovalci na javno kmetijskih svetovalnih službah. Vloga se nahaja na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na www.arsktrp.gov.si na dnu izberete »Obrazci in navodila«. Med OBRAZCI ZA TEKOČE LETO kliknite na »Zbirna vloga«. Sedaj izberete »Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka«.

Vlogo pošljete na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

 

© Hannahbiz. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Hannahbiz

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

 1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
 2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
 3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.